Projecten I

Meer bewegen met uw Smartphone
balkje-3

Story-Line: China, Secret Stories

balkje-3

Story-Line is een nieuwe organisatie. Ze organiseert bijeenkomsten en events waarin professionele verhalenvertellers, multidisciplinair en internationaal, centraal staan. De focus op verhalenvertellers in de breedste zin: romanschrijvers, journalisten, dichters, documentairemakers, speelfilmmakers, fotografen.

Deze tweede editie China, Secret Stories vond plaats in het Bonnefantenmuseum in Maastricht op 22 januari 2017 en maakte deel uit van (Un)seen worlds, een serie events van Story-Line, waarin bijzondere verhalen worden gedeeld over landen die kampen met een beperkte vrijheid van meningsuiting.

Bij  dit evenement was ik verantwoordelijk voor het bedenken en het uitvoeren van een ongewone prelude en afronding, die de dialoog tussen verhalenvertellers en publiek stimuleerde.

Om de bezoekers van het evenement bij aanvang gelijk een impressie te geven  had ik stilstaande beelden uitgekozen van een documentaire die gepresenteerd werd bij het evenement. Dit was de documentaire The Lost Son van Sigrid Deters. The Lost Son vertelt het verhaal van de jonge Maastrichtenaar Gouming Martens die op zoek gaat naar zijn biologische ouders in China. Hij ontdekt dat veel kinderen in zijn geboorteland zijn gestolen en doorverkocht aan kinderloze echtparen en weeshuizen. Ik had de beelden geplaatst op speciaal ontworpen fotostandaarden. Ik had de standaarden zo ontworpen dat ze verwezen naar de documentaire. Het mooie en harde beton reflecteerde op het verhaal en de dunne houders verwezen naar het fragiele van het niet weten van een fundamenteel aspect van je leven; waar je vandaan komt.

Om de dialoog tussen het publiek en de sprekers op gang te brengen had ik gebruik gemaakt van een adaptatie van een Chinese traditie genaamd hongbao. Deze traditie bestaat uit ouderen en of net getrouwde stellen die in rode enveloppen met geld geven aan jongeren of vrijgezellen. Dit gebeurt met name met het Chinese nieuwjaar of bruiloften. Bezoekers kregen rode enveloppen met daarin de vraag of ze de sprekers in plaats van geld, vragen wilde schenken. Deze werden naderhand verzameld om zo als startpunten te dienen voor de gesprekken.

Ons project is in de media terechtgekomen onder ander bij: De Limburger en Mister Motley

Click to access afstuderen_langs_de_a2.pdf

http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/iarts-maastricht-2016

Hieronder kun je een impressie zien van het evenement. Fotocredits Guy Houben.

guyhouben_iartsexpo-1guyhouben_iartsexpo-33guyhouben_iartsexpo-3guyhouben_iartsexpo-11guyhouben_iartsexpo-45guyhouben_iartsexpo-9

Figmented Body
balkje-4

De interpretatie en fantasie die gevormd werd door een bepaalde samenleving met de destijds beschikbare kennis en technologie scheppen samen complexe lichaamsbeelden. De menselijke factor van interpretatie en fantasie binnen het wetenschappelijke domein van de menselijke anatomie, fascineert mij en speelt de hoofdrol in deze serie van werken. Voor deze serie heb ik onderzoek gedaan naar technieken, beelden, kunstwerken, materialen, vormen, methodes, wetenschappelijke kennis over de menselijke anatomie en de sociale opvattingen uit verschillende periodes in de geschiedenis en wat er verwacht kan worden op dit terrein in de toekomst. Vanuit dit onderzoek zijn er vier werken gemaakt die mijn eigen interpretatie en fantasie uitbeelden over de menselijke anatomie. De werken vormen een tijdlijn die een impressie weergeeft van het plooibare beeld van de vrouwelijk anatomie en van mijn eigen lichamelijke identiteit. Met deze serie  werken hoop ik nieuwsgierigheid te prikkelen bij mensen over hoe zij hun eigen anatomie bekijken. Of het beeld dat ze hebben van hun lichaam verbonden is aan de tijd waarin ze leven en of dit een product is van de samenleving.

Mijn afstudeerproject Figmented Body is een interdisciplinaire mix door materialen-methodiek onderzoek van de geschiedenis, hedendaagse situatie en de toekomst van de visualisatie van de menselijke anatomie. Ieder werk heeft een eigen context gebaseerd op deze onderzoeken. Ieder werk is gebaseerd op mijn eigen lichaam van puur en alleen de buitenkant tot MRI-scans en mijn eigen medische data. Per werk zal ik een korte uitleg geven. We beginnen vanuit uit het verleden en gaan door tot aan de toekomst.

webt

1400-1500 Ijzergalinkt en bietenkleurstof op handgeschept papier

In de middeleeuwen was de menselijke anatomie nog grotendeels een geheim en met name de vrouwelijke anatomie was een mysterie. Dankzij het zeer beperkte beeld dat men had over vrouweliijke lichamen en vrouwen in het algemeen, werd de vrouwelijke anatomie vaker als onrein beschouwd en soms zelfs als monsterlijk. Met deze opvatting ben ik te werk gegaan en heb een typerende visualisatie techniek gebruikt die in deze tijd zeer populair was, het gebruik van de sterrenbeelden als een beeldende gids. Men geloofde dat bepaalde sterrenbeelden verbonden waren aan bepaalde organen of delen van het lichaam.  Met eigen gemaakte inkt en kleurstoffen probeerde ik dichtbij te komen bij de destijds gebruikte technieken.

in8

1800-1900 Cyanotypografie op aquarelpapier

Tijdens de industriële revolutie veranderde de wereld dankzij techniek en hetzelfde gold voor de kennis over het menselijk lichaam. De ontdekking van röntgenstralen zorgden ervoor dat artsen voor het eerst naar de anatomie van een levend mens konden kijken. Een vreemd beeld dat het algemene publiek fascineerde en hierdoor werden röntgenfoto’s zeer populair. Het veranderend beeld over de menselijke anatomie dankzij verbeterde kennis had natuurlijk zijn impact. Al hoewel het beeld over de vrouwelijk anatomie al zeer verbeterd was vergeleken met de voorgaande periode was er nog steeds sprake van seksisme. De seksualisering van de vrouwelijk anatomie was een onderdeel van dit seksisme en een element dat ik inzette voor dit werk. Het gebruik van een fotografieverwerkingstechniek die zeer gebruikelijk was in deze tijd (cyanotypegrafie) hielp met het creëren van een impressie van röntgenfotografie.

webT.jpg

1966-2016 Driedimensionale print van witte hersenmassa geplaatst op gipsen buste

De anatomie van het menselijk lichaam wordt tegenwoordig steeds verder blootgelegd. Door een enorme groei aan wetenschappelijke informatie en technieken is ook het beeld van de vrouwelijke anatomie meer helder in beeld gekomen. Er zijn nog steeds een aantal kwesties waarin de vrouwelijke anatomie anders wordt behandeld dan de mannelijke in de wetenschap en samenleving. De visualisatie van anatomie focust zich meer op een drie dimensionale aspect om zo verder het lichaam te ontdekken en met name de hersenen zijn een vaak onderzocht orgaan. De kille en soms wat abstracte wijze waarop het lichaam kan worden afgebeeld zette de toon voor dit werk.

webt

2050-2100 Bitmap geprint op drukpapier

Het thema van dit werk gaat met name over hoe de menselijke anatomie niet alleen gevisualiseerd maar ook weergeven kan  worden. Visualisatie technieken worden steeds verder verbeterd en vaker toegepast. Er bestaat nu al een enorme database met medische gegevens bij huisartsen, ziekenhuizen, specialisten enzovoorts. Deze data zal ontzettend gaan groeien en zal op vele manieren worden ingezet waarbij de waarborging van privacy een aandachtspunt is. Dit aspect fascineerde mij en ik wilde het weergeven door mijn eigen medische dossier te verwerken in een bitmap. Er is een computerprogramma gemaakt met een kleurencode die correspondeert met een byte code. Het vervreemdend beeld dat hieruit komt, visualiseert mijn interpretatie van de wirwar van data die een nog grotere rol gaat spelen binnen de medische wetenschap.

Our Insides

balkje-4

Heb je als kind  ooit eens je oor tegen je moeders buik gelegd en geluisterd naar de vreemde geluiden, haar warmte of de kleine bewegingen gevoeld van haar onderbuik? Heb je je toen afgevraagd, wat gebeurt er hier en hoe ziet het eruit van binnen? Een onschuldige nieuwsgierigheid naar de menselijke anatomie.

Hoe ziet het eruit? Dat vragen niet alleen kinderen zich af maar ook vele wetenschappers, schrijvers en kunstenaars. Tot heden is de complete anatomie van het menselijk lichaam nog niet volledig ontdekt of geïllustreerd. Vanwege dit was er in het verleden, het heden en in de toekomst ruimte voor interpretatie. Ruimte waar fantasie heerst beïnvloed door cultuur en opvattingen van de samenleving. Deze interpretaties zijn te zien in wetenschappelijk onderzoek, literatuur en kunst. Subjectiviteit en objectiviteit zijn continue verstrengeld met elkaar.

Geleid door mijn eigen nieuwsgierigheid naar de menselijke anatomie heb ik mijn scriptie geschreven in de vorm van een collectie van teksten en beelden. Hieronder staan foto’s van het ontwerp van het boek.

De scriptie heeft één van de drie aanmoedigingsprijzen van Scriptiekunst ontvangen van de Faculteit van de Kunsten, Zuyd studiejaar 2015-2016:

Leana Bekker schrijft een erg origineel en eigenzinnige scriptie over ‘Our Insides’. Het is bemoedigend om te zien dat een doelgerichte insteek op een concreet thema, een zeer spannend betoog oplevert wat de lezer meesleept via vele relevante referenties. Leana Bekker weet de argumenten vanuit verschillende disciplines gaandeweg goed aan elkaar te rijgen. Het is opgevat als een fijne en leerrijke wandeltocht vanuit een eigenzinnige categorisatie doorheen anatomische modellen en strategieën – niet al te zwaar theoretisch onderbouwd, geïllustreerd met spannende, relevante illustraties en referenties.

Als je het hele verhaal wilt lezen dan kun je me gerust e-mailen.

webt1webt2webt3