Figmented Body

De interpretatie en fantasie die gevormd werd door een bepaalde samenleving met de destijds beschikbare kennis en technologie scheppen samen complexe lichaamsbeelden. De menselijke factor van interpretatie en fantasie binnen het wetenschappelijke domein van de menselijke anatomie, fascineert mij en speelt de hoofdrol in deze serie van werken. Voor deze serie heb ik onderzoek gedaan naar technieken, beelden, kunstwerken, materialen, vormen, methodes, wetenschappelijke kennis over de menselijke anatomie en de sociale opvattingen uit verschillende periodes in de geschiedenis en wat er verwacht kan worden op dit terrein in de toekomst. Vanuit dit onderzoek zijn er vier werken gemaakt die mijn eigen interpretatie en fantasie uitbeelden over de menselijke anatomie. De werken vormen een tijdlijn die een impressie weergeeft van het plooibare beeld van de vrouwelijk anatomie en van mijn eigen lichamelijke identiteit. Met deze serie  werken hoop ik nieuwsgierigheid te prikkelen bij mensen over hoe zij hun eigen anatomie bekijken. Of het beeld dat ze hebben van hun lichaam verbonden is aan de tijd waarin ze leven en of dit een product is van de samenleving.

1400-1500

In de middeleeuwen was de menselijke anatomie nog grotendeels een geheim en met name de vrouwelijke anatomie was een mysterie. Met deze opvatting ben ik te werk gegaan en heb een typerende visualisatie techniek gebruikt die in deze tijd zeer populair was, het gebruik van de sterrenbeelden als een beeldende gids.

1800-1900

De ontdekking van röntgenstralen zorgden ervoor dat artsen voor het eerst naar de anatomie van een levend mens konden kijken. Al hoewel het beeld over de vrouwelijk anatomie al zeer verbeterd was vergeleken met de voorgaande periode was er nog steeds sprake van seksisme. De seksualisering van de vrouwelijk anatomie was een onderdeel van dit seksisme en een element dat ik inzette voor dit werk.

1966-2016

Door een enorme groei aan wetenschappelijke informatie en technieken is ook het beeld van de vrouwelijke anatomie meer helder in beeld gekomen. Er zijn nog steeds een aantal kwesties waarin de vrouwelijke anatomie anders wordt behandeld dan de mannelijke in de wetenschap en samenleving. De visualisatie van anatomie focust zich meer op een drie dimensionale aspect om zo verder het lichaam te ontdekken en met name de hersenen zijn een vaak onderzocht orgaan

2050-2100

Visualisatie technieken worden steeds verder verbeterd en vaker toegepast. Er bestaat nu al een enorme database met medische gegevens bij huisartsen, ziekenhuizen, specialisten enzovoorts. Deze data zal ontzettend gaan groeien en zal op vele manieren worden ingezet waarbij de waarborging van privacy een aandachtspunt is. Dit aspect fascineerde mij en ik wilde het weergeven door mijn eigen medische dossier te verwerken in een bitmap.

Our Insides

Heb je als kind  ooit eens je oor tegen je moeders buik gelegd en geluisterd naar de vreemde geluiden, haar warmte of de kleine bewegingen gevoeld van haar onderbuik? Heb je je toen afgevraagd, wat gebeurt er hier en hoe ziet het eruit van binnen? Een onschuldige nieuwsgierigheid naar de menselijke anatomie.

Hoe ziet het eruit? Dat vragen niet alleen kinderen zich af maar ook vele wetenschappers, schrijvers en kunstenaars. Tot heden is de complete anatomie van het menselijk lichaam nog niet volledig ontdekt of geïllustreerd. Vanwege dit was er in het verleden, het heden en in de toekomst ruimte voor interpretatie. Ruimte waar fantasie heerst beïnvloed door cultuur en opvattingen van de samenleving. Deze interpretaties zijn te zien in wetenschappelijk onderzoek, literatuur en kunst. Subjectiviteit en objectiviteit zijn continue verstrengeld met elkaar.

Geleid door mijn eigen nieuwsgierigheid naar de menselijke anatomie heb ik mijn scriptie geschreven in de vorm van een collectie van teksten en beelden. Hieronder staan foto’s van het ontwerp van het boek.

De scriptie heeft één van de drie aanmoedigingsprijzen van Scriptiekunst ontvangen van de Faculteit van de Kunsten, Zuyd studiejaar 2015-2016:

Leana Bekker schrijft een erg origineel en eigenzinnige scriptie over ‘Our Insides’. Het is bemoedigend om te zien dat een doelgerichte insteek op een concreet thema, een zeer spannend betoog oplevert wat de lezer meesleept via vele relevante referenties. Leana Bekker weet de argumenten vanuit verschillende disciplines gaandeweg goed aan elkaar te rijgen. Het is opgevat als een fijne en leerrijke wandeltocht vanuit een eigenzinnige categorisatie doorheen anatomische modellen en strategieën – niet al te zwaar theoretisch onderbouwd, geïllustreerd met spannende, relevante illustraties en referenties.

Figmented Body was te zien tijdens ‘My Way or the Highway’, afstudeertentoonstelling van iArts in 2016